Konferencije

Sigurnost u trgovini – SIGSHOP
Prema izvješću The Global Retail Theft Barometera, godišnji globalni gubici zbog krađa u maloprodaji penju se na nevjerojatnih 112 milijardi dolara, odnosno 1,4 posto ukupne maloprodaje. Potaknuti tim podacima, organizirali smo prvu konferenciju Sigurnost u maloprodaji – SIGSHOP 2016 11. veljače 2016. godine na kojoj se raspravljalo uglavnom o sigurnosti u maloprodaji. Nakon zaista velikog odaziva sudionika iz Hrvatske i ostalih zemalja, odlučili smo drugu konferenciju preimenovati u Sigurnost u trgovini – SIGSHOP 2017 te proširiti tematiku na distribuciju i logistiku, odnosno ukupni proces od proizvodnje nekog proizvoda do njegova plasmana na tržište.

Sigurnost gradova - SIGG
Regionalna konferencija Sigurnost gradova – SIGG obrađuje teme poput civilno-kriznog upravljanja gradovima, novih tehnologija za sigurnije gradove, uloge lokalne zajednice u prevenciji terorizma, sigurnosti turista i lokalne zajednice te urbani rizici. Konferencija je namijenjena gradonačelnicima, dogradonačelnicima i voditeljima poslova sigurnosti u gradovima, lokalnoj upravi i samoupravi, županima, dožupanima i voditeljima poslova sigurnosti u županijama, direktorima i upravama gospodarskih subjekata od posebnog interesa za sigurnost i obranu države, direktorima i predstavnicima tvrtki za tjelesnu i tehničku zaštitu, predsjednicima i članovima vijeća za prevenciju, te svim menadžerima i stručnjacima za sigurnost.

Cyber risk
Međunarodna konferencija se održava u suradnji s Institutom za osiguranje i časopisom Svijetom osiguranja, a namijenjena je predstavnicima korporativnog sektora i tržištu osiguranja Hrvatske i regije. Konferencija se bavi temama iz područja računalne sigurnosti, s naglaskom na tehnike očuvanja sigurnosti i poslovanja u slučaju sigurnosne kompromitacije, te proaktivnim i reaktivnim mjerama u svrhu održavanja cyber sigurnosti i smanjivanja učinka mogućih šteta. Obrađuje područja kao što su cyber prijetnje i održavanje cyber sigurnosti, strategije upravljanja cyber rizicima, cyber osiguranje, kreiranje polica osiguranja od IT rizika, te naposljetku disaster recovery i business continuity.

Sigurnost kulturne baštine - SIGART
Međunarodna konferencija okuplja stručnjake iz raznih međunarodnih organizacija poput ICOMOS, ICOM, UNESCO, Ministarstva kulture, predstavnike inozemnih i domaćih muzeja i galerija, policije, raznih hitnih službi, predstavnike sektora tjelesne i tehničke zaštite, te ima za cilj prenijeti njihova znanja i iskustva na lokalnu razinu Hrvatske i regije. Teme koje konferencija obrađuje su zaštita i sigurnost kulturnih objekata i lokaliteta, prevencija suvremenim metodama i tehnikama, upravljanje rizicima, sigurnosni aspekti muzejskih postava, suvremeni sustavi tehničke zaštite, zaštita sakralnih objekata, zaštita arheološke baštine te europska iskustva.

Dani zaštite i sigurnosti
Ova trodnevna manifestacija održava se na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića, a cilj je upoznati građane Zagreba, kao i sve ostale koje se ta tri dana zateknu na tom mjestu, s uslugama i opremom koju građanima nude privatne i javne tvrtke te ustanove, u cilju povećanja javne i njihove osobne sigurnosti. Na Trgu se predstavlja izložba opreme i usluga sektora sigurnosti za građanstvo uz sudjelovanje Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Hrvatskog crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja, Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba, Hrvatske vatrogasne zajednice i Hrvatskog centra za razminiranje. U sklopu manifestacije se održavaju i sportske igre sektora sigurnosti te međunarodna konferencija posvećena aktualnim pitanjima s područja zaštite i sigurnosti.    

Sigurnost banaka i ostalih financijskih institucija – SIGBANK
Okosnica konferencije je implementacija Zakona o zaštiti novčarskih institucija u Republici Hrvatskoj, a obrađuje i teme poput  cyber ugroza u novčarskim institucijama, internet i mobilnog bankarstva, ispravnog projektiranja radi sigurnijeg pozicioniranja zaštitara unutar banaka, optimalnog postavljanja uređaja tehničke zaštite, razvoja tehnologije i novitetima u tehničkoj zaštiti, te pravilnog vođenja i održavanja sustava videonadzora u bankama. Konferencija je namijenjena predstavnicima svih banaka, osiguravajućih društava, mjenjačnica, kladionica i ostalih tvrtki koje rade s gotovim novcem, te zaštitarskih tvrtki koje se bave tjelesnom i tehničkom zaštitom iz Hrvatske i susjednih zemalja.
Sigurnost u odgojno-obrazovnim ustanovama – SIGoou
Cilj konferencije je razmjena iskustava sudionika odgojno-obrazovnog procesa iz područja sigurnosti te podizanje svijesti lokalne zajednice i ostalih relevantnih institucija o važnosti i načelima organiziranja sustava zaštite u vrtićima, školama i učeničkim domovima. Konferencija obrađuje teme poput  uloge škole, lokalne zajednice i policije u povećanju sigurnosti odgojno-obrazovnih ustanova, maloljetničke delikvencije i medijacije, zdravstvene sigurnosti djece u školama i vrtićima, sigurnosti u prometu, prevencije vršnjačkog zlostavljanja, uvođenja fizičke i tehničke zaštite i mnoge druge. Namijenjena je ravnateljima vrtića, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, strukovnim udrugama, relevantnim institucijama, svim tvrtkama koje se bave tjelesnom i tehničkom zaštitom, kao i svima onima koji su na bilo koji način uključeni u organiziranje sigurnosti u obrazovnim ustanovama.
Sigurnost u turizmu - SIGTUR
Cilj konferencije je na jednom mjestu okupiti stručnjake iz regije i Europe koji se bave sigurnošću turizma te njihova znanja i iskustva prenijeti na lokalnu razinu Hrvatske i regije govoreći o sigurnosti kao ključnom elementu pri odabiru turističke destinacije, praktičnim pitanjima zaštite i sigurnosti turista na turističkim lokacijama i u turističkim objektima, ali i ostalim temama iz turizma kao jedne od najvažnijih gospodarskih grana. Osim navedenog, konferencija se bavi i utjecajem zdravstvenih rizika na turizam te ispituje sigurnost velikih događanja, smještajnih kapaciteta u turizmu te grupnih krstarenja.
GDPR u videonadzoru
General Data Protection Regulation (Opća uredba o zaštiti podataka ili jednostavnije GDPR) predstavlja novi zbir pravila za obradu osobnih podataka koje provode organizacije nad EU građanima, a koje će se početi primjenjivati od 25. svibnja ove godine. Sasvim sigurno riječ je o velikoj promjeni u pristupu zaštiti osobnih podataka. Tehnološke promjene koje je potrebno napraviti na području djelovanja videonadzora, IT-a i informacijske sigurnosti samo su dio zahtjeva koje treba ispuniti. Veliki dio zahtjeva odnosi se na promjenu pristupa korištenju osobnih podataka. Riječ je o opsežnom poslu i očigledno je da će velikim korisnicima osobnih podataka trebati kompleksna tehnološka rješenja, ali i promjena poslovnog modela. Iz tog razloga pripremili smo ovaj seminar za Vas kako bi se pozabavili interesantnim temama, te na taj način podigli svijest o važnosti zaštite podataka i novoj regulativi koja stupa na snagu u svibnju.

 

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2019.
XV. godina, broj IX. 2019.