Predavači

Dražen Keresteny,
Alarm automatika
 

Dražen Keresteny je diplomirani inženjer elektrotehnike sa više od 25 godina radnog iskustva na poslovima tehničkog savjetovanja i prodaje. Radio je u tvrtkama koje se bave IKT sustavima, razvojem elektronike i razvojem softvera, a u Alarm automatici se bavi razvojem složenih rješenja tehničke zaštite za industrijska postrojenja i tijela JLS. Pametni gradovi su područje njegova interesa zadnjih nekoliko godina.

Tema: Zakonodavni okvir primjene mjera zaštite javnih prostora

Zaštita javnih prostora u Hrvatskoj regulirana je raznim propisima o kojima većina tijela JLS nema dovoljno informacija. Osim Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama, svakako je bitan i Zakon o privatnoj zaštiti čija najnovija verzija izravno propisuje da sve poslove vezane uz zaštitu može obavljati isključivo od strane MUP-a licencirana tvrtka te da nije dozvoljeno podugovaranje tih poslova. Osim zakonodavnog okvira uspostave tehničke zaštite na javnim prostorima, predstavnici JLS trebaju biti upoznati i s mogućnostima novih tehnologija koje se za tu svrhu koriste.


  

Robert Mikac,
Fakultet političkih znanosti Zagreb
 

Dr. sc. Robert Mikac od 1999. do 2006. godine, radi u vojnoj policiji Oružanih snaga Republike Hrvatske tijekom kojeg razdoblja je obnašao dužnosti zapovjednika nacionalnog voda vojne policije i zapovjednika multinacionalnog voda vojne policije unutar Kabulske multinacionalne brigade te je odlikovan NATO medaljom i Talijanskim križem za zasluge.

Potom radi u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje od 2006. do 2010., a od 2010. do 2012. godine, zaposlen je Upravi za europske integracije i međunarodne odnose Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Od 1. srpnja 2012. godine obnaša dužnost načelnika Sektora za civilnu zaštitu Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 2011. brani doktorsku disertaciju pod naslovom „Suvremena sigurnost i privatne sigurnosne kompanije: privatizacija sigurnosti i posljedice“ te na istom fakultetu trenutno radi kao docent.


Tema: Suvremene migracijeŽeljko Pivalica,
Securitas Hrvatska
 

Željko Pivalica bavi se zaštitom civilnog zračnog prometa već 28 godina. Trenutno radi kao Menadžer kontrole kvalitete u Securitas Hrvatska d.o.o. Avijacija, gdje osim kontrole kvalitete vodi i obučavanje za sve poslove zaštite u civilnom zračnom prometu. Prije toga proveo je 18 godina u Croatia Airlinesu, najvećim dijelom na položaju Menadžera za zaštitu civilnog zračnog prometa. Obnašao je mnoge stručne funkcije (član Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa RH, član Security Committee-a IATA-e i AEA, Instruktor pri EASTI u Briselu,…). Sudjelovao je kao govornik na nizu različitih stručnih skupova u Hrvatskoj i u inozemstvu.

 

Tema: Što se mijenja u sigurnosti zračnog prometa ulaskom Hrvatske u schengensku zonuZvonko Orehovec,
DOK-ING
 

Umirovljeni brigadir, časnik sa završenom vojnom akademijom VA KoV smjer ABKO bivše JNA sa završenim dodiplomskim i poslijediplomskim studijem PMF Zagreb, magistar i doktor znanosti fizikalne kemije na PMF-u Zagreb, osnivač prve samostalne postrojbe ABKO GS HV, organizator sustava PNKBO OS RH, osnivač više postrojbi ABKO po brigadama i zbornim područjima, načelnik roda NKBO tijekom Domovinskog rata,  pet godina aktivni sudionik Domovinskog rata na svim bojišnicama gdje je bila HV;  član Međunarodnog organizacijskog odbora serije simpozija CB MTS, organizator serije CB MTS Industy – kongresa o NRKB ugrozama i terorizmu; član Nadzornog Odbora Novog sigurnosnog programa NATO i EU 2002 - 2004; osnivač i član Nacionalnog Povjerenstva za provedbu Konvencije o zabrani kemijskog oružja 1996. - 2005.; suinicijator, suorganizator i hrvatski zapovjednik Prve OPCW-ove međunarodne vježbe pomoći ASSISTEX I., organizator sedam međunarodnih kongresa, dviju međunarodnih vježbi, koautor dviju knjiga, autor i koautor preko 80 znanstvenih i stručnih radova; više godina predavač i prezentator na NATO, OPCW, CB MTS i drugim međunarodnim skupovima; profesor na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu, Veleučilištu Velika Gorica te Kemijsko-Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručni je konzultant u tvrtki DOK-ING.

Tema: Robotika u civilnoj zaštitiDamir Trut,
pomoćnik ministra unutarnjih poslova RH
 

Damir Trut doktorirao je na temu „Krizno planiranje - imperativ sigurnog života društvenih zajednica“ 7. ožujka 2016. te stekao akademsko znanje doktor znanosti menadžmenta sigurnosnim resursima na znanstvenom polju: sigurnosni menadžment u privatnoj i civilnoj zaštiti. Završio sve razine vojne izobrazbe.

Radio je u Elektromontažnom poduzeću V. Četković od 1982. godine, zatim u Petrokemiji Kutina i u Grafičkom zavodu Hrvatske do 1990. godine. U Domovinski rat uključuje se kao dragovoljac u veljači 1991. godine u pričuvne snage policije i narodne zaštite. Na osobni zahtjev, uz častan otpust izlazi iz MORH-a 2012 godine u činu brigadira OS RH. Od 3. veljače 2005. imenovan na dužnost zamjenika ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje gdje sudjeluje u ustrojavanju iste i organizaciji sustava zaštite i spašavanja.

Od 3. svibnja 2008. do 26. veljače 2012. godine imenovan na mjesto ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje. 2013. godine preuzima tvrtku DOK-ING razminiranje kako bi je reorganizirao i doveo u pozitivno poslovanje. Sredinom 2014.godine na zamolbu vlasnika ulazi u tvrtku Bilić –Erić d.o.o. za privatnu zaštitu na mjesto direktora i člana uprave. 2017. godine u veljači Vlada Republike Hrvatske imenovala ga na dužnost pomoćnika ministra unutarnjih poslova. Ujedno je viši predavač je na Veleučilištu Velika Gorica i Sveučilištu Libertas. 

Vlado Zorić,
Direktor Sektora sigurnosti i zaštite u Janafu
 

Tema: Kritična infrastruktura i sustav domovinske sigurnosti

Ostvarivanje cilja i svrhe sustava domovinske sigurnosti u stvaranju, nije provedivo bez pune suradnje svih nositelja ovlasti i sposobnosti u Republici Hrvatskoj. Ovo izlaganje predstavlja jedan od učinkovitih primjera zajedničkog djelovanja policije i JANAF-a te otvara prostor raspravi o integraciji dodatnih rješenja, proširenju koordinacije i implementaciji suvremene tehnologije. Ovom temom nastoji se proširiti dijalog između različitih aktera sustava domovinske sigurnosti Republike Hrvatske i međunarodnih stručnjaka.

  

Ivan Bilać,
direktor prodaje, ECCOS inženjering
 

Mr. sc. Ivan Bilać, dipl. ing. el. diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Od 2016. godine uspješno radi u tvrtki Eccos inženjering d.o.o. na poslovima direktora prodaje. U Eccosu primjenjuje svoje dvadesetogodišnje bogato radno iskustvo s različitih dosadašnjih poslova, prvenstveno na ugovaranju i implementaciji rješenja za integraciju sustava tehničke zaštite te pametnih rješenja za gradove. Neki od referentnih projekata su: Implementacija rješenja za integraciju sustava tehničke zaštite Epsimax za A1 Hrvatska d.o.o., Implementacija sustava kontrole i naplate parkiranja za Zagrebparking te mnogi slični projekti u drugim hrvatskim gradovima.

Prije dolaska u Eccos radio je u više hrvatskih i stranih tvrtki na poslovima prodaje, projektiranja, implementacije, integracije i održavanja složenih (informacijskih) sustava različitih namjena za korisnike različitih profila. Kroz godine iskustva na različitim radnim mjestima, od inženjerskih do rukovodećih, upoznao se s rješenjima vodećih svjetskih proizvođača te složenim zahtjevima integracije različitih (sigurnosnih) proizvoda u jednu jedinstvenu upravljačku platformu.

Kroz cijelu poslovnu karijeru kontinuirano se educira i stječe nova tehnička znanja te posjeduje niz industrijskih certifikata, a svoje poslovne i osobne vještine usavršava i pohađanjem seminara te stjecanjem certifikata vezanih uz organizaciju poslovanja, financije, upravljanje ljudskim potencijalima i sl.

 

Tema: Platforma za implementaciju pametnih rješenja u gradovima 

 

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj II. 2020.