O seminaru

 

 

 Seminar GDPR u videonadzoru
održat će se 15. veljače 2018. godine u Zagrebu u hotelu Westin,

u organizaciji Hrvatskog instituta za urbanu sigurnost i časopisa Zaštita tvrtke Tectus d.o.o.

 

Organizatori:

Hrvatski institut za urbanu sigurnost
Tectus d.o.o - Časopis ZAŠTITA

           

 

General Data Protection Regulation (Opća uredba o zaštiti podataka ili jednostavnije GDPR) predstavlja novi zbir pravila za obradu osobnih podataka koje provode organizacije nad EU građanima, a koje će se početi primjenjivati od 25. svibnja ove godine. Riječ je o najvećoj promjeni od donošenja EU Direktive o zaštiti podataka 1995. godine. Iako bazirana na tekućoj direktivi, GDPR stvara sasvim nove kompleksne obveze za organizacije unutar i izvan Europe. Centar za tehnološka istraživanja Gartner predviđa da do kraja 2018. više od 50 posto tvrtki na koje se GDPR odnosi neće biti u potpunosti usuglašene  sa zahtjevima nove regulative.


Sve organizacije koje pokreću aplikacije za videonadzor, posebno na javnim površinama, trebaju osigurati da njihovi sustavi zadovoljavaju privatnost prema obvezama propisanim ovim pravilnikom. Organizacije će također morati poštivati prava pojedinaca koja su sadržana u GDPR-u, uključujući i pravo pristupa prikupljenim podacima. Osim toga, organizacije će morati pratiti i održavati cjelovitost prikupljenih podataka te će u roku od 72 sata morati poslati obavijest o povredi GDPR-a. Nepoštivanje će oštetiti reputaciju organizacije i rezultirat će velikim novčanim kaznama.

Stručne teme koje seminar obrađuje su:

  • utjecaj GDPR-a na postavljanje i upotrebu sustava videonadzora
  • način provedbe, nadzora i sankcioniranja nepridržavanja Uredbe
  • na koga se odnosi Uredba
  • pravni aspekti zaštite osobnih podataka prema GDPR-u
     

Službeni jezik seminara je hrvatski.

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj I. 2020.