« Povratak na sadržaj Broj 12 | Godina 2018

Matija Mandić, direktor odjela Tehničke zaštite i pasivnih mrežnih rješenja u KING ICT-u

U pravom smislu smo regionalni sistem integrator

Industrija sigurnosti u velikoj je ekspanziji i u svijetu i kod nas, posebno kao posljedica sve veći prijetnji i ugroza, koje nisu samo fizičke prirode, nego su dominantno prisutne u kibernetičkom prostoru, što zahtjeva veliki zaokret u shvaćanju problematike sigurnosti i načinu djelovanja. Utjecaj EU fondova te pozitivna investicijska klima polučit će, po mojem mišljenju, nastavak pozitivnog trenda rasta tržišta tehničke zaštite, što je u konačnici jako bitno za industriju sigurnost
[ Dražen Najman ]

Kada su u pitanju nove tehnologije, projekti ili poslovna partnerstva u tvrtki KING ICT, koja je prošle jeseni obilježila 20 godina od osnutka, nema mirovanja. Naime, iz kompanije Ericsson Nikole Tesle priopćili su nedavno o provedbi projekta uspostave “Stacionarnog sustava za nadzor državne granice s Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom” vrijednog više od 28 milijuna kuna. Ugovor o provedbi spomenutog projekta potpisala je zajednica ponuditelja koju čine tvrtke Securitas Hrvatska i Ericsson Nikola Tesla, s podizvoditeljem tvrtkom KING ICT, a radi se o sredstvima koja su sufinancirana iz Fonda za unutarnju sigurnost – komponenta granice (ISF Borders). O tome i o drugim pitanjima razgovarali smo s Matijom Mandićem, direktorom odjela Tehničke zaštite i pasivnih mrežnih rješenja u KING ICT-u.

Migrantska kriza i zaštita europskih granica aktualna su pitanja ne samo za Europsku Uniju, već za cijeli Stari kontinent prema kojem hrle izbjeglice s područja Bliskog Istoka i Afrike. Stoga je prvo pitanje posvećeno baš sigurnosti granica i projektu u kojem sudjelujete.

Radi se o projektu nadzora državne granice, koji spada u kategoriju projekata od posebnog značaja, budući da efikasan nadzor s jedne strane osigurava sigurnost stanovništva te teritorijalni integritet i suverenitet Republike Hrvatske, što predstavlja temeljne preduvjete opstojnosti države u svim njezinim funkcijama, kako je i opisano u Strategiji nacionalne sigurnosti RH, a s druge strane, ulaskom u Europsku uniju, RH je preuzela obvezu osiguravanja schengenskih uvjeta na svojoj vanjskoj granici. Naime schengenski režim osigurava jedan od bitnih načela EU, a to je sloboda kretanja. To znači da se ulaskom u schengenski prostor omogućuje lakši prolazak unutarnjih granica zemalja članica EU, budući da se ukida nadzor nad njima što stvara svojevrsni sigurnosni deficit, koji se nastoji kompenzirati većim ulaganjem u sustav nadzora vanjske granice te mjerama sigurnosne suradnje među zemljama članicama. Upravo projekt koji ste spomenuli ima za cilj osiguravanje najviših standarda detekcije i proaktivnog djelovanja u suzbijanju prekograničnog kriminala, ilegalnih migracija, krijumčarenja robom i ljudima, korištenjem visoko razvijenih tehnoloških rješenja temeljenih na termovizijskoj i radarskoj tehnologiji te kreiranju cjelovitog informacijskog sustava za nadzor i proaktivno alarmiranje te izvještavanje u europsku agenciju za granice- Frontex.

Mogu li se uopće i kako hrvatske i granice Europe zaštititi od ilegalnih migranata i migracija?

Najučinkovitiji način štićenja granice od ilegalnih migranata je permanentno ulaganje u podizanje tehničkih kapaciteta nadzora granice, jer se pravovremenom detekcijom ruta kretanja i pokušaja ilegalnog prelaska granice, korištenjem napredne fiksne i mobilne nadzorne opreme, mogu učinkovito spriječiti nezakoniti ulasci. Na žalost apsolutna zaštita nije moguća, jer Hrvatska ima preko 2300 km kopnene granice, stoga je važno detektirati kritične točke ulaska i prioritizirano pristupiti štićenjem i dodatnim tehničkim nadzorom istih. S obzirom na stratešku važnost zaštite državne granice te značajne troškove ulaganja u jačanje kapaciteta granične policije, vrlo je bitno učinkovito koristiti raspoloživa sredstva iz EU fondova, kao što je Fond za unutarnju sigurnost.

Kako je KING ICT uopće krenuo u smjeru tehničke zaštite, kad znamo da je od samog osnutka tvrtka bila pretežno orijentirana na projekte iz područja ICT infrastrukture?

Tehnička zaštita u KING-u egzistira već više od 11 godina i samo uvođenje portfelja sigurnosti u strukturu tvrtke nije bilo jednostavno, budući da je zahtijevalo kompletnu prilagodbu te formalno pravno usklađenje s zakonskom regulativom Zakona o privatnoj zaštiti. S druge strane se radilo o prirodnoj nadogradnji, budući da su već tada tehnološki trendovi sugerirali da se tehnička zaštita dominantno razvija u smjeru korištenja mrežne komunikacijske infrastrukture kao primarnog komunikacijskog kanala, koja za sobom povlači čitav niz infrastrukturnih izazova u segmentu mrežne sigurnosti, procesiranja podataka, sustava pohrane, logičke sigurnosti, podatkovnih centara, koji se svakodnevno rješavaju u specijaliziranim ICT tvrtkama. Upravo takav spoj znanja i iskustva u segmentu tehničke zaštite, nadograđen ekspertnim znanjem u segmentu ICT infrastrukture, omogućio nam je sveobuhvatno sagledavanje najsloženijih projekta iz područja tehničke zaštite i uspješno nadmetanje s velikim tržišnim igračima te uspješnu realizaciju mnogobrojnih zahtjevnih projekata iz gotovo svih industrijskih vertikala.

Nazivate se regionalnim sistem integratorom koji ima svoje tvrtke i susjedstvu, no prije svega ste hrvatska tvrtka. Što je aktualno i u fazi izvođenja od projekata iz područja tehničke zaštite u Hrvatskoj, a što u zemljama regije (osim gore spomenutog projekta nadzora granice)?

Mi smo u pravom smislu regionalni sistem integrator budući da uspješno djelujemo i razvijamo projekte i u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji te na Kosovu. Što se tiče ostalih većih aktualnih projekata, htio bih naglasiti da smo trenutno, na Zračnoj luci Split, u fazi završetka implementacije jednog od najmodernijih sustava za sigurnosni pregled predane prtljage, koji obuhvaća najnoviju generaciju EDS (Explosive Detection Systems) Standard 3 uređaja s pripadajućom IT i komunikacijskom infrastrukturom. Riječ je o projektu koji predstavlja kontinuitet uspješnih implementacija različitih kritičnih aerodromskih sustava za zračne luke u Zagrebu, Dubrovniku i Prištini, kroz koje je prošlo više milijuna putnika. Također smo bili dio velikog projekta inteligentnog sustava za videonadzor i rano otkrivanje šumskih požara u Dalmaciji, čiji je nositelj bila tvrtka Odašiljači i veze te smo u fazi završetka implementacije sustava za nadzor i rano otkrivanje šumskih požara u Hercegovini u sklopu projekta HOLISTIC (Holistički model integralne zaštite od šumskih požara).

U kojoj je fazi sustav videonadzora grada Zagreba, projekt u kojem King sudjeluje od samog početka? Koliko je gradskih kamera postavljeno u metropoli i kako je danas integriran cijeli sustav nadzora?

Projekt videonadzora Grada je polučio izuzetno pozitivne efekte, kako u dijelu podizanja same kulture prometovanja kroz sankcioniranje vozača nepropisno parkiranih vozila, tako i u dijelu povećanja sigurnosti nadziranih područja, kroz podizanje opće sigurnosti i prevenciju kriminaliteta, što je vrlo važno za stvaranje pozitivne slike o Zagrebu, kao sigurnom gradu. Trenutno je u Gradu postavljeno nešto više od 500 kamera, koje su putem odgovarajuće žične i bežične mrežne infrastrukture integriranje u centralni sustav pohrane i procesiranja zaprimljenih informacija. Vrlo važna odlika sustava je visoka razina automatizacije procesa izdavanja prekršajnih naloga, od samog izuzimanja slike vozila u prekršaju do prijenosa i procesiranja informacija na centralnoj lokaciji i izdavanja prekršajnog naloga. Dodatnu vrijednost sustavu daje potpuna integracija sa sustavom naplate parkinga i pauk službom, čiji djelatnici, u fazi postupanja, imaju mogućnost evidentiranja nepropisno parkiranih vozila, koja nisu u njihovoj nadležnosti postupanja i slanja svih potrebnih informacija prometnom redaru u centru, koji potvrdom istih pokreće prekršajni postupak. Posebno je interesantna sinergija prometnog i sigurnosnog aspekta projekta u kojoj pojedine video analitičke kamere imaju mogućnost analize strukture prometnog toka, gustoće prometa na promatranom presjeku s mogućnošću upravljanja prometnom potražnjom. Primjena takvih tehnologija omogućuje utvrđivanje svih parametara prometnog toka na makrorazini, odgovarajući na pitanja DTA (engl. Dynamic Traffic Assignment) metodologije o broju i strukturi vozila te prosječnog i ukupnog vremena putovanja. Takvim sustavom je moguće uspostaviti stvaranje izvorišno-ciljnih matrica putovanja u realnom vremenu, odnosno dinamičko praćenje prometnih tokova.

Kao sistem integrator zadnjih ste godina stekli iskustva na projektima kritične infrastrukture poput zračnih luka, sustava prometa i veza... Koja su vaša iskustva vezano za problematiku kritične infrastrukture?

Sagledavanje problematike kritičnih infrastruktura je izuzetno važno u industriji sigurnosti. Kritična infrastruktura se mora promatrati sveobuhvatno jer predstavlja sustave, mreže i objekte od posebnog značaja, kao što su aerodromi, vodocrpilišta, energetski sustavi, sustavi prometa i veza, komunikacijski sustavi, bolnice, javne ustanove i slično. Njihov prekid djelovanja ili prekid isporuke roba ili usluga može imati ozbiljne posljedice za nacionalnu sigurnost. Naš sistem integratorski pristup omogućuje integralno sagledavanje šire problematike potencijalnih ugroza i to ne samo u fizičkoj domeni, nego i u domeni informacijske sigurnosti, koja u današnje vrijeme predstavlja sve veći sigurnosni izazov. Kao primjer integralnog projekta kritične infrastrukture, posebno smo ponosni na projekt Zračne luke Zagreb u kojem smo realizirali kompletni elektro-energetski sustav, sustav grijanja/hlađenja, kao i kompletnu sigurnosnu i ICT infrastrukturu te centralni nadzorni sustav.

Kakvi su prihodi tvrtke u ovog godini u segmentu tehničke zaštite i mrežnih rješenja, u odnosu na 2017., te kakva su očekivanja od 2019.?

Rezultati poslovanja u tekućoj godini su jako dobri, kako u regiji tako i u Hrvatskoj. Važno je naglasiti da je industrija sigurnosti u velikoj ekspanziji i u svijetu i kod nas, posebno kao posljedica sve veći prijetnji i ugroza, koje nisu samo fizičke prirode, nego su dominantno prisutne u kibernetičkom prostoru, što zahtjeva veliki zaokret u shvaćanju problematike sigurnosti i načinu djelovanja. Utjecaj EU fondova te pozitivna investicijska klima polučit će, po mojem mišljenju, nastavak pozitivnog trenda rasta tržišta tehničke zaštite, što je u konačnici jako bitno za industriju sigurnosti.

Kakvi nas trendovi očekuju u industriji tehničke zaštite idućih godina i u kojem smjeru će se industrija razvijati?

Sve veći razvoj umjetne inteligencije i sve bržih procesorskih tehnologija omogućiti će stvaranje sve naprednijih analitičkih algoritama posebice u području videonadzora. Već danas imamo napredne video analitičke kamere s podrškom za procesiranje algoritama dubokog učenja (engl. deep learning), koje omogućuju procesiranje lica, spola, godina, emocija, registarske oznaka i kategorije vozila, kao i boje i marke vozila u realnom vremenu, a kompletno procesiranje se odvija u samoj kameri. Budućnost nam definitivno donosi primjenu prediktivnih analitičkih sustava koji će npr. moći, kroz kombinaciju umjetne inteligencije i statističke analize, procijeniti vjerojatnost da će netko počiniti kazneno djelo ili će biti žrtva nekog kaznenog djela.
 

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2019.
XV. godina, broj I. 2019.

 

Svijet osiguranja
Institut za osiguranje
Institut za osiguranje