PRETPLATITE SE!
 

Godišnja pretplata (1 komplet) uključuje 10 brojeva časopisa Zaštita i besplatne odgovore stručnih suradnika.
 

Godišnja cijena pretplate iznosi 300 KN (uključujući PDV) (za inozemstvo: 80 EUR (35 EUR + 45 EUR poštarina)

 

Pretplata se automatski produljuje na sljedeću pretplatničku godinu ako se prethodno pismeno ne otkaže.

Časopis šaljemo na Vašu adresu nakon primitka potvrde o uplati.

Prilikom uplate u rubriku "Poziv na broj" upišite OIB.

 

Pretplatiti se možete putem online obrasca (dolje) ili možete skinuti pretplatni listić u PDF formatu ovdje. Pretplatni listić pošaljite na email: drazen@zastita.info

 

Pretplata


Vaši podaci Način plaćanja
Tvrtka / Ime i prezime *


Adresa *


Grad *


Država *


E-mail *


Tel/fax *


OIB / VAT ID *


Pretplaćujem se na časopis Zaštita

Slati na ruke


Broj kompleta/primjerakaPREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj IV. 2020.